Joomla! Logo

Gamtofte - Turup Kirker

Dette websted er ikke mere aktuelt pga strukturændringer. Gamtofte sogn hører nu sammen med Assens sogn. Turup sogn hører nu sammen med Sandager, Barløse og Holevad sogne. Med venlig hilsen Webmaster Stephan Kaae